Följ oss på facebook

VÄLKOMMEN TILL

MALÅ SNÖSKOTERKLUBB

Årsmöte 2018 söndag den 30 sept, kl 18.00 i Revisorcompaniets lokaler

Om oss

Styrelse

Ordf. Lasse Norèn

Kassör. Anders Lundgren

Sekr. K-G Lundström

Led. Bo Renström

Led. Arne Nyström

Led. Tobias Renström

BLI MEDLEM

250:- familj 200:- Enskild Endast ledmärke 100:- Betala med swish 123 199 38 80 eler på bg. 257-7898

Medlem

Somliga blir medlem för att stödja den traditionella verksamheten som handlar om sladdning- och underhåll av leder i kommunen.

Sladdningen sköts av ett antal frivilliga entusiaster som på sin fritid är ute och sladdar våra leder i kommunen. Klubben har naturligtvis skotrar och sladdar för ändamålet.

En och annan tar del är de sociala arrangemangen i form av utflykter osv.

Sedan finns det en andel medlemmar som tycker att det är moraliskt riktigt att bidra om man använder lederna på annat sätt. Exempelvis hundägare som tycker att lederna är bra promenad- eller skidvägar.

Slutligen, som medlem får du ett ledmärke som tack för ditt medlemskap och hoppas att vi får en fin skotersäsong. (Glöm inte sätta märket synligt på din skoter)

 

/Styrelsen MSSK